Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

Сайдын тушаал

 Дугаар  ......Огноо......  Нэр
A-81 2016-05-30 Импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээг нэмж тогтоох тухай
A-80  2016-06-24 Аргачлал батлах тухай /Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалалтын үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох
A-63 2016-05-02 Журам батлах тухай /Ургамал хамгаалах биологийн гаралтай бодисыг турших, бүртгэх/
А-40  2016-03-14  2016 онд импортлох зарим стратегийн хүнсний тоо хэмжээг тогтоох тухай
A-152 2015-12-11 Шагналын журам батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал “Салбарын тэргүүний ажилтан” цол, тэмдэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны шагнал “Жуух бичиг”-ээр шагнах журам/
A-139 2015-11-17 Импортлох стратегийн хүнсний тоо хэмжээг тогтоох тухай
A-124 2015-10-15 2016 оны эхний хагас жилд экспортлох малын махны нэр төрөл, тоо хэмжээг тогтоох тухай
 А-105  2015-08-24 Журам батлах тухай /Ургамал, түүний гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлтэй холбогдсон/
A-102 2015-08-14 “Хүнсний аюулгүй сав” дэд хөтөлбөр батлах тухай
A-90 2015-06-26 Жагсаалт батлах тухай /Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай  дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт/
А/85 2014-08-06 Журам батлах тухай /Мал эмнэлгийн фармакопейн хорооны ажиллах/
A/105 2013-08-12 Бордооны аюулгүй байдалд тавих шаардлага батлах тухай 
А/46/115 2013-04-08 Журам батлах тухай /Зайлшгүй сав, баглаа боодол болон шошго хэрэглэх хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний төрлийг тодорхойлох, шошголох журам/
A/35 2013-03-07 Биржээр арилжих барааны жагсаалт, код, коджуулах журам батлах тухай
А/31 2013-02-26 Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ тогтоох тухай /Хүнсний бүтээгдэхүүн дах малын эм био бэлдмэлийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ/
А/169 2011-09-20 Мэдээллийн шинэчилсэн маягт график батлах тухай
А/74 2011-05-12 Журам батлах тухай /малыг бүртгэх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх тухай/
А/86 2011-06-02 Өвчний жагсаалт, заавар батлах тухай /хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоох мал, амьтны өвчний жагсаалт/
А/212 2010-09-10 Журам батлах тухай /мал эмнэлгийн зориулалттай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох лиценз олгох/
А/67 2010-04-05 Заавар батлах тухай /мал, амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар, Паразит өвчинтэй тэмцэх заавар/
10/6 2010-01-21 Журам батлах тухай /бод малыг индексжүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах журам/
63/67/87 2009/03/08 Журам батлах тухай /Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгалын болон ариутгал халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам/
101/189/194 2005-07-15 Журам батлах тухай /инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн завсарлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам/
51 2005-04-14 Малын эмчид итгэмжлэл олгох түр журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
35 2005-03-16 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг хэрэглэх журам, мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээний загвар, мал эмнэлэг ариун цэвэр гарал үүслийн гэрчилгээний код
А/74,154,170,175 2004-08-02 Журам батлах тухай /Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хувиарлалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам/
69 2004-07-09 Журам батлах тухай /мал, тэжээвэр амьтдын үржил селекцийн ажлын ололтыг хянан магадлах, баталгаажуулах бүртгэх, хяналт тавих/
58 2004-07-01 Журам батлах тухай /согтууруулах ундааны үйлдвэрийн төсөл сонгон шалгаруулах, үйлдвэрлэлд хяналт тавих журам/
81/A39/118 2003-04-28 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах журам, Улсын хил нэвтэрсэн алдуул малын хөдөлгөөнийг зохицуулах орон нутгийн салбар комиссын бүрэлдэхүүн/
61/a31/31/69 2002-03-14 Журам батлах тухай /Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл олгох журам/
А/43 2001-04-05 Дүрэм батлах тухай /махны үйлдвэрт мөрдөх технологи, мал эмнэлэг ариун цэврийн нийтлэг дүрэм/
А/168 1999-11-22 Журам батлах тухай /мал эмнэлэг, ариун цэврийн магадлан шинжилгээ, баталгааны тэмдэг, түүнийг хэрэглэх журам/
А/54 1994-08-09 Журам батлах тухай /Хязгаарлалт, хорио цээр тогтоох журам/
А/10 1994-03-14 Журам батлах тухай /Мал амьтны гоц халдварт өвчний яаралтай мэдээ өгөх журам/

 

 

Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаал

 Дугаар  ......Огноо......  Нэр
A-141 2016-04-05 2016 онд зарим стратегийн хүнсийг импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
 A-467  2015-12-30 2016 онд улаанбуудайн гурил импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-358 2015-09-24 2015 оны хоёрдугаар хагас жилд улаанбуудайн гурил импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-342 2015-09-16 2015 оны хоёрдугаар хагас жилд малын мах экспортлох, иипортлох зөвшөөрөл олгох аж ахуйн нэгжийн нэр, тоо хэмжээ, бткус код
A-341 2015-09-16 2015 оны хоёрдугаар хагас жилд баруун бүсд улаанбуудайн гурил импортлох зөвшөөрөл олгох аж ахуйн нэгжийн нэр, тоо хэмжээ, бткус код
А-335 2015-09-09 Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай /Махны үхрийн аж ахуйг өргөтгөх зээлийн дэмжлэг үзүүлэх төслийн сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүдийн нэр, олгох санхүүжилтийн хэмжээ, Сүүний үхрийн аж ахуйг өргөтгөх зээлийн дэмжлэгт тэнцсэн аж ахуйн нэгжүүдийн нэр, олгох санхүүжилтийн хэмжээ/
А-298 2015-08-13 2015 оны хоёрдугаар хагас жилд сүү импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
А-93 2015-04-02 2015 онд үрийн улаанбуудай импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-46 2015-03-11 2015 оны эхний хагас жилд мах импортлох, экспортлох зөвшөөрөл нэмж олгох тухай
A-31 2015-02-27 2015 оны эхний хагас жилд үйлдвэрлэлийн аргаар бэлтгэсэн мах экспортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A-07 2015-01-20 2015 оны эхний хагас жилд зарим аж ахуйн нэгжид мах экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
А-03 2015-01-07 2015 оны эхний хагас жилд стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох тухай
A/377 2014-10-10 Зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
 A/330 2014-09-05 2014 оны хоёрдугаар хагас жилд Стратегийн зарим хүнсийг импортох, экспортлох зөвшөөрөл
A/281 2014-07-16 2014 оны хоёрдугаар хагас жилд Стратегийн хүнсийг импортох, экспортлох зөвшөөрөл олгох тухай

                 hom1