Статистик

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын нэгдсэн статистик мэдээллийн Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны вэб хуудас, Статисик мэдээллийн нэгдсэн сангаас үзнэ үү.

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан эмхтгэл

  1. Мал тооллогын урьдчилсан дүн /2015 он/
  2. Хөдөө аж ахуйн 2011 оны улсын анхдугаар тооллогын дүн
  3. Хөдөө аж ахуйн салбар 2013 онд


Сар бүр яамнаас гаргадаг "Цаг үеийн мэдээлэл" товхимол

2016 оны товхимол №10
2016 оны товхимол №09
2016 оны товхимол №08
2016 оны товхимол №07
2016 оны товхимол №06
2016 оны товхимол №05
2016 оны товхимол №04

2016 оны товхимол №03
2016 оны товхимол №02

2016 оны товхимол №01
2015 оны товхимол №12

2015 оны товхимол №11

2015 оны товхимол №10
2015 оны товхимол №09

2015 оны товхимол №08

2015 оны товхимол №07

2015 оны товхимол №06

2015 оны товхимол №05

2015 оны товхимол №04

2015 оны товхимол №03

2015 оны товхимол №02

2015 оны товхимол №01

2014 оны товхимол №12
2014 оны товхимол №11

2014 оны товхимол №10
2014 оны товхимол №09
2014 оны товхимол №08
2014 оны товхимол №07

2014 оны товхимол №06
2014 оны товхимол №05

2014 оны товхимол №04

2014 оны товхимол №03

2014 оны товхимол №02

2014 оны товхимол №01

2013 оны товхимол №12

2013 оны товхимол №11

2013 оны товхимол №10
2013 оны товхимол №09

2013 оны товхимол №08

2013 оны товхимол №0
7
2013 оны товхимол №06

2013 оны товхимол №05

2013 оны товхимол №04

2013 оны товхимол №03

2013 оны товхимол №02
2013 оны товхимол №01
2012 оны товхимол №12
2012 оны товхимол №11
2012 оны товхимол №10
2012 оны товхимол №09
2012 оны товхимол №08
2012 оны товхимол №07
2012 оны товхимол №06
2012 оны товхимол №05
2012 оны товхимол №04
2012 оны товхимол №03
2012 оны товхимол №02
2012 оны товхимол №01

                 hom1