Төсөл, хэлэлцүүлэг

Эрх зүйн баримт бичгийн төслийн хэлэлцүүлэг

Төслийн нэр Санал авах хугацаа Санал авах хаяг
Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2016.12.07-2017.01.07 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, 603 дугаар өрөө, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, емайл:  А Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. утас 260709
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2016.12.07-2017.01.07 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, 603 дугаар өрөө, Бодлогын төлөвлөлтийн газар, емайл:   Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. утас 260709, 99100535
“Органик зөгийн аж ахуйд тавигдах шаардлагууд” журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.11.22-2016.12.22 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:   Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Органик мал аж ахуйн журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.11.14-2016.12.14 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:   Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Органик газар тариалангийн журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.11.10-2016.12.10 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 5 дугаар давхар, 502 тоот, Утас: 51261687, email:   Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Малын эмийн улсын бүртгэлийн дүрмийн төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.10.20-2016.11.20 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 4 дүгээр давхар, 403 тоот, Утас: 51263247, email:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Пестицид, ургамлын гаралтай химийн нэгдлүүд, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.10.12-2016.11.12 Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 503 тоот, Утас: 51-263408, email:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Малын эмийн салбар зөвлөлийн ажиллах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.10.05-2016.11.05  Санал авах хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 4 дүгээр давхар, 403 тоот, Утас: 51263247, email:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Хүнсний буудайг хүлээн авах, хадгалах үеийн хэвийн хорогдлыг тооцох аргачлалын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.05.06-2016.06.06 Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Утас: 51260709
Бэлчээрийн хамгаалах тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Хөтөлбөрийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.04.25-2016.04.25 Энхтайваны өргөн чөлөө 16А, Засгийн газрын байр 9А, 604 тоот өрөө, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Алтанцэцэг, утас:261537, и-майл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Бэлчээрийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Хөтөлбөрийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.28-2016.04.28 Энхтайваны өргөн чөлөө 16А, Засгийн газрын байр 9А, 604 тоот өрөө, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Алтанцэцэг, утас:261537, и-майл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци үндэсний чуулганаас гарах зөвлөмжийн төсөлд санал авч байна. Зөвлөмжийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.25-2016.04.25 Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9/А байр, 6 дугаар давхар, 603 тоот, Утас: 51260709,  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Монгол улсад 2016 онд хөдөө аж ахуйд ургамал хамгааллын зориулалтаар ашиглаж болох пестицид, тариалангийн зориулалтаар ашиглаж болох химийн бордоо, мал эмнэлгийн зориулалтаар ашиглаж болох ариутгал, халдваргүйтгэлийн зориулалтаар ашиглаж болох пестицидийн жагсаалтын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.07-2016.04.07 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дугаар байр, 603 тоот өрөө, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас: 263408, 264853, емайл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
“Сав, баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөрт санал авч байна. Хөтөлбөрийн төслийг энд дарж үзнэ үү. 2016.03.01-2016.04.01 өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дүгээр байр, 603 тоот өрөө, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, утас 51-260709, Цахим хаяг:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, өсгөвөрийн хөрөнгө, органик болон шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсийг бүртгэх  журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2015.10.29-2015.11.29 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дүгээр байр, 504 тоот өрөө, Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас 51-261962
Монгол улсад хэрэглэх ургамал хамгаалах химийн бодисоос бусад бодисыг турших, бүртгэх, түүнийг хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү. 2015.06.26-2015.07.26 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дүгээр байр, 503 тоот өрөө, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас 51-263408
Ургамал, түүний гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ, түүнийг олгох журам төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2015.06.25-2015.07.25 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дүгээр байр, 403 дүгээр өрөө, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, утас 51-263408
Тариалангийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2015.05.27-2015.06.27 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, 603 дугаар өрөө, Утасны дугаар: 262591, 99083399; 99808052, Цахим шуудан:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.   Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2015.05.25-2015.06.27 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, 603 дугаар өрөө, Утасны дугаар: 260709, 88899753, Цахим шуудан:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2015.05.27-2015.06.27 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9/1 дүгээр байр, 603 дугаар өрөө, Стратегийн бодлогын төлөвлөлтийн газар, емайл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. утас 260709, 99100535
“Тусламж, хандиваар малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хүлээн авах, хэрэглэх” журмын төсөлтэй танилцаж 2015 оны 06 дугаар сарын 26 дотор саналаа ирүүлнэ үү. Журмын төслийг энд дарж үзнэ үү.  2015.05.26-2015.06.26 ХХААЯ-ны Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 403 тоот өрөө, утас: 51-263247, e_mail:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй.
Органик хүнсний тухай хуулийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2015.05.25-2015.06.25 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дүгээр байр, 604 дүгээр өрөө, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, емайл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. , утас 51-261535
“Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон гадаад хорио цээртэй болон тус улсад хязгаарлагдмал тархалттай дотоод хорио цээртэй ургамлын өвчин, хог ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтдын нэрсийн жагсаалт”-ын төсөлтэй танилцаж саналаа үндэслэлийн хамт доорхи хаягаар ирүүлнэ үү. Төслийг энд дарж үзнэ үү. 2015.05.23-2015.06.23 Энхтайвны өргөн чөлөө 16/А, Засгийн газрын 9А дугаар байр, 503 тоот өрөө, Газар тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар, емайл:  Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. , утас: 51-264853, 51-263408
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж үзнэ үү. Саналыг үндэслэлийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү. 2015.04.01-2015.05.01 Энхтайваны өргөн чөлөө 16/А Засгийн газрын 9a дүгээр байр, 604 дүгээр өрөө, Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, емайл: Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй. , утас 51-261754

 Дээрх эрх зүйн актуудад санал өгөх бол энд дарж холбогдогдоно уу

 

                 hom1