Гадаад орнууд болон ОУ-ын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүд

Хэвлэх PDF

obama

1. Буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд

 1. “Монгол төмс” хөтөлбөр /2-р үе шат/
 2. “Цөлжилтийг бууруулах, газрын тогтвортой менежмент” МОН/08/301төсөл
 3. “МАА, газар тариалангийн хосолсон загвар аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” төсөл
 4. “Сүү үйлдвэрийн явцад гарах алдагдлыг багасгах замаар МУ-ын сүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэх” төслийн 2-р үе шат
 5. Бэлчээрийн экосистемийн удирдлагын “Ногоон алт” хөтөлбөр
 6. "Төвийн бүсийн аймгуудад мал ээмэгжүүлэх" төсөл
 7. “Малын вируст өвчний оношлогооны төв байгуулах” төсөл
 8. “Малын эрүүл мэнд, МАА-н зах зээл” төсөл
 9. “Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх” 3-р шатны хөтөлбөр
 10. “Хүнсний өндөг, тахианы мах нэмэгдүүлэх” төсөл
 11. “Сүхбаатар аймгийн цөлөрхөг нутагт усны эх үүсвэрээр хангах” төсөл
 12. "Шар шороон шуурганы эх үүсвэртэй тэмцэх арга хэмжээ"-ний судалгааны төсөл
 13. “Хөдөөг хөгжүүлэх сургалт” төсөл
 14. “Халх голын бүс нутагт ХАА-г сэргээн хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” төсөл
 15. “Хот орчмын бэлчээр"-ийн төсөл
 16. “Ядуу малчин өрхүүдэд зориулсан уст цэг ба нэвтрүүлэх төв байгуулах” төсөл
 17. “Малын үржлийн ажлыг шинэчлэн сайжруулах” төсөл
 18. "Төвийн бүсийн тэжээлийн хангамж, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх" төсөл
 19. “Монгол Улсад хүнсний үнийн хөөрөгдөлд өртөгдсөн бага орлоготой өрхийн аж ахуйнуудыг дэмжих” төсөл
 20. "Мал аж ахуй"-н төсөл
 21. "Ноос, ноолууран бүтээгдэхүүний нэмүү өргөтгийн сүлжээ бий болгох" төсөл
 22. "Шувууны томуу, хүний томуугийн цархалттай тэмцэх чадавхийг сайжруулах" төсөл
 23. "Тогтвортой амжиргаа II" төсөл
 24. "Мал, амьтаны хил дамжин халдварладаг өвчнийг урьдчилан мэдээлэх системийг бэхжүүлэх нь" төсөл
 25. "Монголд үйлдвэрлэл хөгжүүлье" төсөл
 26. "Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах" төсөл
 27. "Хөдөөгийн агрибизнесийг дэмжих" хөтөлбөр
 28. "Говийн бэлчээр"-ийн төсөл

2. Хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд

 1. Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр
 2. “Малын индексжүүлсэн даатгал” төсөл

 

 


1. Буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд

 

 

“Монгол төмс” хөтөлбөр /2-р үе шат/

Швейцарь улс, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 2008-2011 онд 21 аймгийн 72 суманд хэрэгжинэ. Төслийн нийт төсөв 4302,000 CHF.

Хөтөлбөрийн зорилго: “Монголын төмсний аж ахуйн салбарыг сэргээн сайжруулах хөтөлбөрийн зорилго нь төмсний үр үйлдвэрлэлийг үр ашигтай, тогтвортой болгон хөгжүүлж, үрийн хангалтын системийг төвлөрлөөс гаргаж, сайн чанарын үрийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах замаар төмс үйлдвэрлэлийн үр ашгийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд сайжруулахад чиглэгдэнэ.

Төслийн үйл ажиллагаа: Хэрэглэгчдийг дотоодын үйлдвэрлэлийн эрүүл, тэжээллэг хүнсний төмсөөр хангах

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ, БОЯ.

Холбогдох хаяг:

Төслийн менежер Т.Төрмандах
Сонгино хайрхан дүүрэг 13-р хороо 11-248 тоот Утас:99277280

Web: http://www.monpotatopro.mn/

e-mail: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

 

“Цөлжилтийг бууруулах, газрын тогтвортой менежмент”
МОН/08/301төсөл

Нидерландын засгийн газар, НҮБХХ-ны санхүүжилтээр 2008-2012 онд Сүхбаатар, Дорноговь, Төв, Өвөрхангай аймгийн 13 сумд хэрэгжинэ. Төслийн нийт төсөв 4,150,000 ам.доллар.

Төслийн үйл ажиллагаа: 1. Газрын тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх зохицуулалтын механизм сайжирч, байгууллага, хүний нөөцийн мэдлэгийн үндэс чадавхи бэхжих, 2.ГТМ-г дэмждэг үндэсний стратеги, бодлого болон зохицуулалтын тогтолцоо бий болгох, 3. Ой, ус, бэлчээрийн цогц аргачлал турших, үзүүлэн сургалт зохиох замаар нутгийн иргэдэд түшиглэн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент хэрэгжүүлэх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ.

Холбогдох хаяг:

Төслийн үндэсний менежер Н.Батжаргал
БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 28 тоот, Утас:463032

Web:

e-mail:

 

“МАА, газар тариалангийн хосолсон загвар аж ахуйн
хөгжлийг дэмжих” төсөл

Японы “ЖАЙКА” байгууллагын санхүүжилтээр 2006.06-2009.06 сард Сэлэнгэ, Булган, Дархан уул аймаг, ХХААЯ, ХААХҮХ, ХААҮШОНТөвд хэрэгжинэ. Төслийн нийт төсөв 2 сая ам.доллар.

Төслийн үйл ажиллагаа: Япон улсад болон дотоодын сургалт зохион байгуулах, богино хугацааны мэргэжилтэн урьж ажиллуулах хөрөнгө оруулалт хийх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ (Удирдах Зөвлөлийн дарга ТНБД)

Холбогдох хаяг

БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 22 тоот, Утас:451582

Web:

e-mail:

 

“Сүү үйлдвэрийн явцад гарах алдагдлыг багасгах замаар МУ-ын сүүний
үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэх” төслийн 2-р үе шат

МУ-ын Засгийн газар, ХХААЯ / Японы ЗГ-ын Хүнсний хангамж нэмэгдүүлэх “KR-1” хуримтлалын сан/-ны санхүүжилтээр 2007 оны 10 сар- 2009 оны 9 сард Төвлөрсөн хот, суурин газар, аймаг сумдын үхрийн аж ахуй, сүү боловсруулах үйлдвэрүүдэд хэрэгжинэ. Нийт төсөв 1.781.513 ам.доллар буюу 2 тэрбум 120сая төгрөг.

Төслийн үйл ажиллагаа: 1. Хоногт 200 л сүү боловсруулах 22 цехийг аймаг сумдад нэвтрүүлнэ. 2. Хоногт 1000-5000 л сүү хүлээн авах 20 хөргөлтийн танкийг нэвтрүүлнэ. 3. Хоногт 500-1000 л сүү боловсруулах 4 цех ашиглалтад өгнө. 4.Өндөр ашиг шимтэй 100 үнээний 3 цогцолбор ашиглалтад өгнө.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ (Удирдах Зөвлөлийн дарга ТНБД)

Холбогдох хаяг:

Төслийн захирал С.Цэцгээ
БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 17 тоот, Утас:462737

Web:

e-mail:

 

“Ногоон алт” бэлчээрийн экосистемийн удирдлага хөтөлбөр

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 2004-2008 /эхний үе шат/, 2008-2012 /2-р үе шат/ онд ХХААЯ, Мал аж ахуйн ЭШ-ий хүрээлэн, Газрын харилцаа геодези зураг зүйн газар, УЦУЭШХ, БОЯ, Архангай Их Тамир сум, Завхан Тэлмэн сум, Баян Өлгий Цэнгэл сум Төв аймаг Өндөрширээт сум, Дундговь Өлзийт суманд хэрэгжинэ. Нийт төсөв 4.5 сая CHF

Төслийн үйл ажиллагаа: Бэлчээрийн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх замаар малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, ядуу бүлгийн малчдыг дэмжих зэрэг болно.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Д.Дорлигсүрэн
“Зохиомж” дээд сургууль

Утас:453747

Web:

e-mail:

 

"Төвийн аймгуудад мал ээмэгжүүлэх" төсөл

Чех улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр 2007-2009 онд Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв, Архангай, Булган, Улаанбаатарт хэрэгжинэ. Нийт төсөв 39.7 сая крон буюу 400 мян ам.доллар

Төслийн үйл ажиллагаа: Мал ээмэгжүүлэлт бүртгэлийн ажлын суурийг тавих, нутгийн иргэд болон зохих хүмүүст мал ээмэгжүүлэлтийн анхан шатны мэдлэг, дадлага олгох

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 29 тоот,

Web:

e-mail:

 

“Малын вируст өвчний оношлогооны төв байгуулах”
MNG-4R01 төсөл

БНСУ-ын Олон улсын Хамтын Ажиллагааны агентлаг /KOICA/-ийн санхүүжилтээр 2007-2009 онд Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторид хэрэгжинэ.

Төлийн үйл ажиллагаа: Малын вируст өвчнийг оношлох, баталгаажуулах чадамжийг дээшлүүлэн, вируст өвчний хяналтын стратегийг сүүлийн үеийн түвшинд хүргэх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Сугар
УМЭТЛ

Утас:341651 дотуур утас тул 12 дарна.

Web:

e-mail:

 

“Малын эрүүл мэнд, МАА-н зээл” төсөл ASIE/2006/18005

Европын холбооны санхүүжилтээр 2008.01.-2012.12 сард Төв, Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймаг, Улаанбаатар хотод хэрэгжинэ. Нийт төсөв 9.3 сая евро (3,4 сая евро тоног төхөөрөмж)

Төслийн үйл ажиллагаа: Бүтээмж сайтай бөгөөд зах зээлийн баримжаатай МАА-н салбарыг бий болгох замаар хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг дээшлүүлэх явдал юм. Хүрэх үр дүн: 1. ХАА-н салбарын болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах институтын чадавхийг дээшлүүлэх 2. Малын эрүүл мэндийг сайжруулах 3. МАА-н бүтээгдхүүн ба маркетингийн чанар өгөөжийг дээшлүүлэх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ (Удирдах Зөвлөлийн дарга ТНБД)

Холбогдох хаяг:

Т.Энхжаргал
БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 26,14 тоот,

Утас:451850, 99008286

Web:

e-mail:

 

“Иод дутлын эмгэгтэй тэмцэх” 3-р шатны хөтөлбөр

НҮБ-ын хүүхдийн сангийн санхүүжилтээр 2007-2010 онд хэрэгжинэ. Нийт төсөв 820.000 ам доллар

Төслийн үйл ажиллагаа: Иоджуулсан давсны хангалтыг сайжруулж, иод дутлын эмгэгийг устгах

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, өрөө 28,

Web:

e-mail:

 

“Хүнсний өндөг, тахианы мах нэмэгдүүлэх” төсөл

Чех улсын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны санхүүжилтээр 2002-2010 онд Улаанбаатар хотод хэрэгжинэ. Нийт төсөв 1.500.000 ам.доллар

Төслийн үйл ажиллагаа: Шувууны үйлдвэрлэл, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, үйлдвэрлэлд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, шинээр махны тахиа өсгөх, өндөгний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

“Бөхөг” ХХК

Утас:70140004

Web:

e-mail:

 

“Сүхбаатар аймгийн цөлөрхөг нутагт усны эх үүсвэрээр хангах” төсөл

Чех улсын засгийн газрын санхүүжилтээр 2007-2009 онд Сүхбаатар аймагт хэрэгжинэ. Нийт төсөв 500.000 ам.доллар

Төслийн үйл ажиллагаа: Газрын доорх усны геофизикийн хайгуул, гидрогеологийн судалгаа явуулж шинэ худаг гаргах, сэргээн засварлах

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Утас:

Web:

e-mail:

 

Шар шороон шуургатай тэмцэх судалгааны төсөл

Япон Улсын Ногоон нөөцийн агентлагийн санхүүжилтээр 2005-2010 онд Өвөрхангай аймагт хэрэгжинэ.

Төслийн үйл ажиллагаа: Шар шороон шуургатай тэмцэх чиглэлээр бэлчээр сэргээх, бэлчээр хамгаалах

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ, ХААИС

Холбогдох хаяг:

Ундармаа
Эрдэм шинжилгээ судалгааны төсөл

Утас: 341549, 91151805

Web:

e-mail:

 

“Хөдөөг хөгжүүлэх сургалт” төсөл

СИДА Канадын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 2004-2010 онд Төв, Сэлэнгэ, Орхон, Булган, Дархан аймгийн сумын Засаг даргын тамгын газрууд, Монгол Улсын ХААИС, Экстейнш сургалтын төв, ХХААХҮЯ-ны дэргэдэх Хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх төв, Монголын гурил үйлдвэрлэгчдийн холбоо ТББ-д хэрэгжинэ. Нийт төсөв 4,1 сая канад доллар.

Төслийн үйл ажиллагаа: Хөдөөгийн боловсрол, хөдөө аж ахуйн экстейншиний үйлчилгээг сайжруулах.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Канадын Agri-team Consulting, ХААИС, ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Утас:

Web:

e-mail:

 

“Халх голын бүс нутагт ХАА-г сэргээн хөгжүүлэх
мастер төлөвлөгөө” төсөл

КОЙКА-гийн санхүүжилтээр 2008-2009 онд Дорнод аймгийн Халх гол суманд хэрэгжинэ. Нийт төсөв 2,5 сая ам.доллар

Үйл ажиллагаа: Судалгаа хийх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 25 тоот,

Утас:458308

Web:

e-mail:

 

“Хот орчмын бэлчээрийн төсөл”

Мянганы Сорилтын сангийн санхүүжилтээр 2008-2013 онд Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан-Уул, Булган, Сэлэнгэ, Төв аймгуудад хэрэгжинэ. Нийт төсөв 5,9 сая ам.доллар

Үйл ажиллагаа: Хот орчмын бэлчээрийн газрыг малчдын бүлэгт түрээсийн гэрээгээр эзэмшүүлэн, хөдөө аж ахуйн бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 4 тоот

Утас:70151022

Web:

e-mail:

 

“Ядуу малчин өрхүүдэд зориулсан уст цэг ба нэвтрүүлэх
төв байгуулахад туслах” төсөл

АХБ-ны Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн санхүүжилтээр 2008-2011 онд Өвөрхангай аймагт хэрэгжинэ. Нийт төсөв 2,189,800 ам.доллар

Үйл ажиллагаа: Бэлчээрт шинэ уст цэг байгуулж, түүнийг дагалдах усны менежментийн дэд бүтцийг бий болгох

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Утас:

Web:

e-mail:

 

“МУ-ын Малын үржлийн ажлыг шинэчлэн сайжруулах” төсөл

НҮБ-ын ХХААБ-ын санхүүжилтээр 2008-2009 онд Улаанбаатар,, Төв, Сэлэнгэ, Дархан –Уул аймгуудын 198 фермүүд хамран хэрэгжинэ. Нийт төсөв 400,000 ам.доллар.

Үйл ажиллагаа: Сүүний үхрийн удам гарвал ашиг шимийн мэдээллийн сан бий болгож түүн дээр суурилсан үржлийн ажлыг оновчтой бодлого явуулж сүүний үхрийн бүртгэл бий болгох

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 15 тоот

Утас:

Web:

e-mail:

 

“Монгол орны төвийн бүсэд мах сүүний эрчимжсэн аж ахуйн
малын тэжээлийн үйлдвэрлэл, ашиглалтыг сайжруулах” төсөл

НҮБ-ын ХХААБ-ын санхүүжилтээр 2007-2009 онд Төв, Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Эрдэнэтэд хэрэгжинэ. Нийт төсөв 397,000 ам.доллар

Үйл ажиллагаа: Тэжээлийн шимт чанар өндөртэй ургамлыг тарилах, дарш бэлтгэх, чанар сайтай тэжээлээр малаа тэжээж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Ганчимэг
БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 6 тоот,

Утас:

Web:

e-mail:

 

“Монгол Улсад Хүнсний үнийн хөөрөгдөлд өртөгдсөн бага
орлоготой өрхийн аж ахуйнуудыг дэмжих” төсөл

НҮБ-ын ХХААБын санхүүжилтээр 2008-2009 онд Улаанбаатар, Архангай, Өвөрхангай, завхан, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, Баян-Өлгий, Дорнод, Хөвсгөл, Баян-хонгор, Говь-Алтай аймгуудад хэрэгжинэ. Нийт төсөв 500,000 ам.доллар

Үйл ажиллагаа: 8000 орчим бага орлоготой өрхийн аж ахуйнуудад шинэ сортын төмс, хүнсний ногооны үр буцалтгүй тусламжийн хүрээнд нийлүүлж өрхийн төсөв, амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлсэн нөлөөнд үнэлгээ хийх

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ (Удирдах Зөвлөлийн дарга ТНБД)

Холбогдох хаяг:

Ч.Буяннэмэх
БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 71 тоот,

Утас:

Web:

e-mail:

 

“Мал аж ахуйн тогтвортой менежмент” төсөл

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 2009-2015 онд 7 аймагт хэрэгжинэ. Нийт төсөв 1,5 сая Швецарь Франк

Үйл ажиллагаа: Малчин өрхийн мал сүргийн тогтвортой менежментийн ур чадварыг сайжруулах замаар малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах Х

эрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, тоот

Утас:

Web:

e-mail:

 


2. Хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд

 

 

Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр

Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан /IFAD/-гийн санхүүжилтээр 2003-2009 онд Архангай, Булган, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн бүх сум буюу 76 сум 3 хот тосгонд хэрэгжинэ. Нийт төсөв 190,810.0 мянган ам.доллар /Хөнгөлөлттэй зээл/

Үйл ажиллагаа: Байгалийн нөөц хомс орчинд амьдарч байгаа эмзэг бүлгийн айл өрхийн ядуурлыг бууруулах, эдийн засаг, боловсрол, нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах явдал болно.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Д.Далантайням,
БЗД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын 9-р байр, 15 тоот, У

тас:481430

Web: http://www.rprpmongolia.mn/

e-mail: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

 

“Малын индексжүүлсэн даатгал” төсөл

Дэлхийн банзны санхүүжилтээр 2005-2010 онд Увс, Баянхонгор, Хэнтий аймагт хэрэгжинэ.

Үйл ажиллагаа: Малчдыг байгалийн гэнэтийн гамшгийн эрсдлээс хамгаалах

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: ХХААХҮЯ

Холбогдох хаяг:

Утас:

Web:

e-mail:

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 9-р сарын 26, Даваа гариг, 18:59

Сэтгэгдэл үлдээх


Security code
Дахин уншуулах

Цаг үеийн мэдээ

Тайлан
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗ »
Статистик мэдээ
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛ »
Илтгэл мэдээлэл
  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ ХОН »
Мониториг
  СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НАРИЙН НАРИЙВТАР НООСТ Х »

Хөтөлбөр, төслүүд

Гадаад орнууд болон ОУ-ын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүд
ХХААХҮ-ийн салбарт хэрэгжиж буй дотоодын хөтөлбөр, төслүүд
"Чацаргана" хөтөлбөр "Монгол мал" хөтөлбөр »

Хэрэглэгчийн булан

Салбарын үнэ ханшын мэдээлэл
    Д/д Барааны нэр 2011 он VIII/31 »
Зөвлөмж
ХХААЯ-наас хичнээн тусгай зөвшөөрөл олгодог в »
Түгээмэл асуултууд
Асуулт10: Хөтөлбөрийг эсэргvvцээд байгаа эрдэмт »

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдэлүүд

Бидэнтэй холбогдох

Хаяг: Сэлэнгэ аймгийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
Шуудангийн хайрцаг  дугаар: ...  
Факсын дугаар: ... 
Цахим хуудас хариуцсан мэргэжилтэн: ... 
Утас: ...
И-Мэйл хаяг: ...